Bewust Intuïtief Senior Jaartraining 1

Seniorjaar 1 2021-2022

Het seniorjaar 1 is voor mensen die het Medior jaar hebben gevolgd of voor degene die binnen de spirituele werelden zich hebben ontwikkeld naar een heldere frequentie van bewustzijn en eigendom over hun energie.  Het gaat over verder verdiepen, verhelderen en spirituele informatie nog meer eigen maken en toe te passen in het dagelijks leven. Groei binnen in jezelf, je bewustzijn verder verruimen en energie management zijn de belangrijkste drijfveren.

Het is een jaar ‘werken’ aan jezelf, ten gunste van jezelf in het versterken van je unieke frequentie. Daarbij blijf jezelf in charge over welke stap je wanneer wil maken afhankelijk van waar je bent en waar je naar toe wil bewegen.

Naast het ‘werken’ aan jezelf leer je vele tools, selfhealing en verken je nog meer allerlei spirituele velden waardoor je jezelf verrijkt en ontwikkeld.

De lesonderwerpen zijn naar aanleiding van de groei van de voorgaande jaren ontstaan.  De frequentie waarop de lessen gegeven worden is hoger dan het Medior jaar. Op seniorlevel 1 wordt er senioriteit van je verwacht. Denk hierbij aan eigendom, eigen verantwoordelijkheid, beheer over je energie en bewustzijn over zelf. Ook alle tools, manieren van werken, levels om op te kijken gaan allemaal mee omhoog in de frequentie.

Je hebt 1 keer in de maand les (zie data verderop), je ontvangt 1 x per maand een opname van een meditatie als vervolg op de live lessen. Daarnaast heb je in dat jaar 4 keer een afspraak met mij. Live of via beeldbellen, afhankelijk van voorkeur en inhoud. Deze 4 afspraken worden apart ingepland.

De inhoud van deze 4 afspreken zal zijn;

  • Afspraak 1 Mockup gesprek (wat wil je dit jaar bereiken/leren)
  • Afspraak 2 een volledige Reading (inhoud naar eigen wens)
  • Afspraak 3 een Trance Medium Healing (inhoud naar eigen wens)
  • Afspraak 4 een coaching gesprek (inhoud naar eigen wens)

Afspraak 2,3 en 4 hoeven niet perse in die volgorde.

Tijdens het Medior jaar 1 leerde je de vervolginformatie achter onderstaande 10 beelden en deze hebben gewerkt als een routekaart door de hele training heen.

1 De Flat (verschil in frequenties)

2 Het beeldscherm (beeld ‘denken’)

3 De Boekenkast (je wijsheid)

4 Het lemniscaat (Human Being)

5 Handen (healingenergie)

6 Tijdlijnen (reizen door de tijd)

7 Supreme Being (geloof)

8 Het lichtpeertje in de luchtballon (werken met licht)

9 De kroon (leiderschap)

10 Endless Knot (resume)

Vervolgens zijn deze 10 beelden wederom de routekaart voor het Senior Jaar 2 maar zoals gezegd aanvullende informatie, hogere frequentie en verdiepend in het onderwerp.

Om een kort beeld te geven wat dit jaar aan inhoud draagt hieronder een beknopte omschrijving per beeld.

Les 1: De Flat

Verhouding intuïtie en ratio. Intuïtie en de waarde ervan meer exploreren. Spirituele intelligentie, fysieke intelligentie en rationele intelligentie in een logischere verhouding tot elkaar. Wat is jou gunstigste verhouding.

Les 2: Het beeldscherm

Readen, hoe doe je dat? Wanneer die je het onbewust en bewust? Hoe werkt dat voor je!

Les 3: De boekenkast

Welke tools zijn er, welke passen het beste bij welke situatie. Hoe gebruik je je eigen wijsheid en wanneer zet deze in in het dagelijks leven of wanneer zet je een stap terug.

Les 4: Het lemniscaat (Human Being)

Wat betekent Human Being voor je? Hoe staan deze twee in verhouding tot elkaar? Waar is er ruis op de lemniscaat en waarom. Het verder exploreren en ontwikkelen van je neutraliteit.

Les 5: Je handen (helingenergie)

Vervolg in het ontwikkelen van je zelf helend vermogen. De link naar het dagelijks leven. Hoe heel je jezelf en welke vormen zijn daar zoal in te ontwikkelen. Belangrijk element is het helen van je geschiedenis?

Les 6: Tijdlijnen

Via tijdlijnen gaan we kijken voorbij geboorte naar vorig leven, je vader en je moeder van voor dit leven en leer je relaties helen.

Les 7: Supreme Being

Wat is je plek in het systeem, wat vertegenwoordig je, welke invloed heb je? Bewustzijn ontwikkelen over je rollen en/of je rol in het grotere geheel.

Les 8: Lichtpeertje in ballon

Het verder ontwikkelen met het werken met licht, de lichtbollen verder onderzoeken, wat is licht voor je en hoe werkt verlichting genereren.

Les 9: Kroon

Het 8ste chakra, wat is dat? Het verruimen van je voorstellingsvermogen en het vergroten van je vrijheid.

Les 10: Endless Knot (alles is met elkaar verbonden)

We evalueren het jaar en maken connectie tussen alle info van het afgelopen jaar en hoe dat verder voor je zou kunnen werken.

Data Senior jaar 1:

In principe elke eerste zaterdag van de maand behalve in januari en mei

4 september                        5 februari

2 oktober                            5 maart

6 november                         2 april

4 december                         14 mei

15 januari                           4 juni

Praktische informatie (gelijk aan vorig jaar)

Leslocatie: Het Qi-Centrum Amsterdamseweg 43a te Amersfoort

Lestijd: 10.00 uur tot 12.30 (inloop vanaf 9.30 uur)

4 privéconsulten op afspraak

10 x een meditatie of oefening via de mail

Kosten: € 1249,00 inclusief 21% BTW (per 2 maand ontvang je factuur van € 250,00)

De aanbetaling bedraagt € 249,00 en dient als inschrijving

Mocht je dit jaar mee doen dan hoor ik dat graag van je, zelfs als je me dat al via een andere route hebt laten weten. Ik stuur je dan een factuur voor de aanbetaling.

Ik hoop je zo voldoende geïnformeerd te hebben. Ik kijk er naar uit om volgend jaar weer stappen verder te zetten.

Hartelijke groet, Miranda

Nobody is superior, nobody is inferior, but nobody is equal either. People are simply unique, incomparable. You are you, I am I.

Osho

direct Inschrijven