Bewust Intuïtief Senior Jaartraining 2

Seniorjaar 2 2021-2022

Een nog verdere verhoging van je energie en frequentie!

Het seniorjaar 2 is voor mensen die het Senior jaar 1 hebben gevolgd of voor degene die binnen de spirituele werelden zich hebben ontwikkeld naar een nog heldere frequentie van bewustzijn en eigendom over hun energie.  Het gaat over verder verdiepen, verhelderen en spirituele informatie nog meer eigen maken en toe te passen in het dagelijks leven. Groei binnen in jezelf, je bewustzijn verder verruimen en energie management zijn de belangrijkste drijfveren.

Het is een jaar ‘werken’ aan jezelf, ten gunste van jezelf in het versterken van je unieke frequentie. Daarbij blijf jezelf in charge over welke stap je wanneer wil maken afhankelijk van waar je bent en waar je naar toe wil bewegen.

Naast het ‘werken’ aan jezelf leer je vele tools, selfhealing en verken je nog meer allerlei spirituele velden waardoor je jezelf verrijkt en ontwikkeld.

De lesonderwerpen zijn naar aanleiding van de groei van de voorgaande jaren ontstaan.  De frequentie waarop de lessen gegeven worden is hoger dan het Senior jaar 1. Op seniorlevel 2 wordt er ook weer senioriteit van je verwacht. Denk daarbij wederom aan eigendom, eigen verantwoordelijkheid, beheer over je energie en bewustzijn over zelf. Ook alle tools, manieren van werken, levels om op te kijken gaan allemaal mee omhoog in de frequentie. Op senior level 2 wordt senioriteit echter weer van een heel ander kaliber. Je ontwikkeld senioriteit ten op zichtte van invloeden van buiten af. En het bewustzijn dat wat jij doet een effect heeft op het geheel. Daar waar jij jezelf verder verlicht, verlicht je het grotere geheel. Door de impact die je daar hebt gaat het niet meer alleen over jezelf. Het gaat om de bijdrage die je levert aan het bewustzijns level op aarde en daar buiten.

Je hebt 1 keer in de maand les (zie data verderop), je ontvangt 1 x per maand een opname van een meditatie als vervolg op de live lessen. Daarnaast heb je in dat jaar 4 keer een afspraak met mij. Live of via beeldbellen, afhankelijk van voorkeur en inhoud. Deze 4 afspraken worden apart ingepland.

De inhoud van deze 4 afspreken zal zijn;

  • Afspraak 1 Mockup gesprek (wat wil je dit jaar bereiken/leren)
  • Afspraak 2 een volledige Reading (inhoud naar eigen wens)
  • Afspraak 3 een Trance Medium Healing (inhoud naar eigen wens)
  • Afspraak 4 een coaching gesprek (inhoud naar eigen wens)

Afspraak 2,3 en 4 hoeven niet perse in die volgorde.

Tijdens het Senior jaar 1 leerde je de vervolginformatie achter onderstaande 10 beelden en deze hebben gewerkt als een routekaart door de hele Senior training heen.

1 De Flat (verschil in frequenties)

2 Het beeldscherm (beeld ‘denken’)

3 De Boekenkast (je wijsheid)

4 Het lemniscaat (Human Being)

5 Handen (healingenergie)

6 Tijdlijnen (reizen door de tijd)

7 Supreme Being (geloof)

8 Het lichtpeertje in de luchtballon (werken met licht)

9 De kroon (leiderschap)

10 Endless Knot (resume)

The alchemist is the one who transforms their pain into wisdom. And adds wisdom to all frequencies.

Vervolgens zijn deze 10 beelden wederom de routekaart voor het Senior Jaar 2 maar zoals gezegd aanvullende informatie, hogere frequentie en verdiepend in het onderwerp.

Om een kort beeld te geven wat dit jaar aan inhoud draagt hieronder een beknopte omschrijving per beeld.

Les 1: De Flat

We onderzoeken de verdiepingen, variatie en keuze vrijheid in waar je wil zijn. De beweging van omhoog dwarrelen en we kijken naar communicatie met wezens zonder lichaam.

Les 2: Het beeldscherm

Bewust verder ontwikkelen over het spel van energiewerk. Hoe werkt het en hoe hou je het binnen handbereik. Verder onderzoeken van de chakra’s, de verbindingen er tussen en wat hoort waar waarom. Ook exploreren we een nieuw beeld van de gronding.

Les 3: De boekenkast

Je eigen wijsheid meer naar je spirituele intelligentie verschuiven, ratio (het denkende brein) voorbij. Wat is het verschil tussen rationele intelligentie, fysieke intelligentie en spirituele intelligentie. Daarnaast gaan we Akasha verder onderzoeken.

Les 4: Het lemniscaat (Human Being) 

Wat betekent Human Being voor je? Hoe staan deze twee in verhouding tot elkaar? Waar is er ruis op de lemniscaat en waarom. 

Les 5: Je handen (helingenergie) 

Vervolg in het ontwikkelen van je zelf helend vermogen. De link naar het dagelijks leven. Hoe heel je jezelf en welke vormen zijn daar zoal in te ontwikkelen.

Les 6: Tijdlijnen

Via tijdlijnen gaan we kijken naar vrouwelijk vorig leven, vrouwelijke familielijnen en vrouwelijke energie door de tijd heen.

Les 7: Supreme Being

We gaan kijken naar de cyclus van leven en dood. Van de seizoenen in de natuur, de vrouwelijke cyclus als geboren worden en sterven.

Les 8: Lichtpeertje in ballon

Het verder ontwikkelen met het werken met licht, de lichtbollen verder onderzoeken, wat is licht voor je en hoe werkt verlichting genereren.

Les 9: Kroon

De 3 ringen boven je hoofd verder exploreren, wat is je ziele pad en wat ben je aan het doen?

Les 10: Endless Knot (alles is met elkaar verbonden) 

We evalueren het jaar en maken connectie tussen alle info van het afgelopen jaar en hoe dat verder voor je zou kunnen werken. 

De data Senior jaar 2:

In principe elke tweede zaterdag van de maand behalve in januari en mei

11 september                       12 februari

9 oktober                            12 maart

13 november                        9 april

11 december                        21 mei

22 januari                           11 juni

Praktische informatie

Leslocatie: Het Qi-Centrum Amsterdamseweg 43a te Amersfoort

Lestijd: 10.00 uur tot 12.30 (inloop vanaf 9.30 uur)

4 privéconsulten op afspraak

10 x een meditatie of oefening via de mail

Kosten: € 1249,00 inclusief 21% BTW (per 2 maand ontvang je factuur van € 250,00)

De aanbetaling bedraagt € 249,00 en dient als inschrijving

The fact that there is a Beginning or an End is just a concept seeded into your mind by society. You are Constant, Continuous, Infinite Energy and Energy never ends, it Transformes

Mocht je dit jaar mee doen dan hoor ik dat graag van je.

direct Inschrijven